Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be
Openbare ruimte & Infra
Ontwerp zonder titel - 2023-10-17T150816.953
Start van de tweede fase van Park Brialmont

In Berchem is gestart met de aanleg van de tweede fase van Park Brialmont. In de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark komen verblijfsplekken aan het water, nieuwe parkpaden, comfortabele verbindingen voor fietsers, en zones [...]

Ontwerp zonder titel - 2023-10-05T103221.224
Aanvraag geveltuin wordt eenvoudiger in Leuven

Al sinds 2015 kunnen Leuvenaars met een eigen woning een vergunning aanvragen om een stuk stoep te ontharden en er een geveltuintje aan te leggen. Voor veel Leuvenaars blijkt de stap echter nog groot. Daar brengt de stad vanaf nu verandering in.

P2868+luchtbeeld+2023.06.05
Verlaten ziekenhuis wordt groene long

De contouren van het masterplan om de site van het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare om te vormen tot een duurzame woonwijk worden stilaan concreet. Coussée Bouw & Project en Ion willen er drie aaneengesloten bouwblokken met variërende hoogte com [...]

Voorstelling_masterplan_laaksite
Laaksite wordt sport- en recreatiedomein

In 2016 startte het stadsbestuur van Aarschot de procedure op om het gebied tussen de Herseltsesteenweg, de Grote Laakweg en de spoorweg te herbestemmen tot sport- en recreatiegebied. Na vele ideeën en voorstellen is de kogel eindelijk door de k [...]

image00013
Herbestemming insteekhaven Lummen opgestart

Rond de voormalige kolenhaven en vlakbij het Albertkanaal in Lummen ligt een industriezone van 62 hectare waarvan slechts 35% wordt gebruikt omdat de perceelstructuur bijzonder ongunstig is. Om het maximale uit de waterweg te halen, wil de Vlaam [...]

485434-wondelgemse-meersen-043-c80b4b-original-1684841765
Uniek stukje openbare ruimte heraangelegd

Na de zomer start Stad Gent met de verkoop van de 26 resterende percelen op het vernieuwde bedrijventerrein Wiedauwkaai. Intussen werd de 4,5 hectare grote groenzone rond het terrein heringericht met onverharde paden, parkmeubilair, fietsenstall [...]